Keramická dílna

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Implementace  nové organizační formy výuky do ŠVP

Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 10. 2009
Předpokládané datum ukončení projektu: 31.5. 2012

Stručný obsah projektu:
Náplní projektu je vytvoření nové organizační formy výuky žáků s lehkým, středním i těžkým zdravotním postižením a její implementace do ŠVP ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Na našem typu školy je v učebním plánu velké procento vyučovacích hodin v předmětech Pracovní činnosti v ZŠ praktické a speciální a Praktická cvičení v praktické škole dvouleté. Projekt je určen žákům všech ročníků jednotlivých typů a druhů školy a jeho cílem je vytvoření nových vyučovacích metod a metodických příruček, které povedou ke zkvalitnění, inovaci a modernizaci výuky ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. S rozvojem klíčových kompetencí bude u žáků rozvíjena zejména manuální zručnost, kreativita a estetické cítění, čímž bude posílena jejich konkurenceschopnost a zaměstnatelnost. Aktivity projektu budou realizovány na naší škole a jsou určeny všem žákům a pedagogům školy.

Cíle projektu:

  • Inovace Školního vzdělávacího programu Pastelka, verze 2006/2007, vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením, ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce.
  • Vytvoření, implementování a ověření nových vyučovacích metod práce podporujících rovný přístup ke vzdělávání ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v základní škole praktické, v základní škole speciální a v praktické škole dvouleté.
  • Zavedení nových vyučovacích činností, s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí ve vzdělávací oblasti Člověka svět práce.
  • Vytvoření metodických příruček pro ZŠ praktickou, ZŠ speciální a praktickou školu dvouletou.
  • Úprava pracovního prostředí (učebny) pro rozvoj manuálních zručností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
  • Získání nových pracovních dovedností a tím rozšíření možností při uplatnění na trhu práce žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zdůvodnění potřebnosti projektu:
Projekt vychází ze skutečnosti, že stěžejní oblastí ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je vzdělávací oblast Člověk a svět práce.
Na našem typu školy je v učebním plánu velký počet vyučovacích hodin v předmětu Pracovní činnosti v základní škole praktické i v základní škole speciální a ve vyučovacím předmětu Praktická cvičení v praktické škole dvouleté.
Potřebnost projektu vychází z dlouhodobých analýz prováděných školou (analýza ŠVP a analýza uplatnitelnosti absolventů školy) a Úřadem práce v Kutné Hoře (analýza potřebnosti).
Z provedených analýz vyplynulo, že náš ŠVP má nedostatky v nabídce vyučovacích metod a forem práce ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a že absolventi školy mají mají podíl v zaměstnatelnosti v regionu Kutná Hora. Inovace projektu tedy spočívá v zavedení nových vyučovacích metod a forem práce v této vzdělávací oblasti. Novými metodami a formami výuky bychom chtěli rozvíjet manuální zručnost žáků, jejich kreativitu a tím posilovat jejich konkurenceschopnost a zaměstnatelnost.

Po ukončení projektu by mělo dojít k posílení konkurence schopnosti a zaměstnatelnosti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Integrace těchto žáků je jednou z priorit současné společnosti.

Krátké zprávy
Zveřejněno: 2.5.2021
Ředitelské volno- pátek 7.5.

V pátek 7.5. bude ve škole  z provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno.

Zveřejněno: 19.4.2021
Projektový den "DEN ZEMĚ"

Ve čtvrtek 22. dubna slavíme Den Země. V pátek (23. 4.) nás čeká projektový den, kterým si tento svátek připomeneme.
Výuka:
- 1. stupeň do 10.45
- 2. stupeň+PrŠ do 11.40 

Zveřejněno: 4.3.2021
Přerušení výuky od 1.3. 2021

Na základě Usnesení Vlády české republiky ze dne 26. února 2021 č. 200 o přijetí krizového opatření v souvislosti s nákazou COVID-19 v České republice

bude výuka na Základní škole a Praktické škole Kutná Hora, Na Náměti 417, od pondělí 1. března 2021 do 21. března 2021, přerušena.

Výuka bude probíhat distančním způsobem a bude zajištěna pedagogickými zaměstnanci školy

Mgr. Ludmila Janoušková,

ředitelka školy

Zveřejněno: 15.2.2021
Celoškolní projekt "Kutná Hora 25 let v UNESCO"

V roce 2020 oslavilo město Kutná Hora 25 let od zapsání na seznam světového dědictví UNESCO. V rámci celoškolního  projektu se žáci hravou a zábavnou formou seznámí s organizací UNESCO a s kutnohorskými památkami zapsanými na listinu UNESCO. 
Projekt se uskuteční v týdnu od 22. do 26. 2.
V pátek 26.2. bude PROJEKTOVÝ DEN.
Výuka do 10.45 (platí to všechny žáky naší školy).

Zveřejněno: 22.12.2020
PrŠ posílá vánoční pozdrav

Jak jsme si letos užili předvánoční čas se podívejte ZDE.
My z PrŠ

Zobrazit vše

Kalendář akcí

Dnes je 8. května 2021
a svátek má ...státní svátek.

Anketa