Školní družina

Vedoucí vychovatelka: Bc. Jana Andrlová (1. oddělení)
Vychovatelky: Lenka Pávková (2. oddělení), Jitka Melounová (3. oddělení)