Školní parlament

Školní parlament je poradním orgánem vedení školy. Zabývá se podněty a připomínkami žáků, pedagogů i ostatních pracovníků školy.
Školní parlament zasedá pravidelně jednou za dva měsíce.

1. Členové školního parlamentu

Předseda: Daniel Koblische – VI. (6., 9.)
Zapisovatelka: Sára Zpěváčková – VII.

2. Ostatní členové

Marek Zahradník – PTA
Michal Čureja – PTB
Kristina Čurejová – PTC
Eva Červeňáková – I. (1., 2)
Alexandra Kissová – III.
Andrea Krejčířová – IV. (4., 5.)
Daniel Koblische – VI. (6., 9.)
Sára Zpěváčková – VII.
Petr Čureja – VIII.
Matěj Klaus – PrŠ

 

3. Koordinátoři

Mgr. Radka Hatáková
Mgr. Helena Musilová
Mgr. Pavel Vaško

Zprávy ze zasedání:
14.10. 2019
27.1. 2020

 

 

 

Napsat komentář