Praktická škola

Žák praktické školy si doplní a rozšíří všeobecné vzdělání dosažené v průběhu povinné školní docházky a osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých činností a získá tak perspektivní možnost uplatnění se v různých oblastech praktického života.

Praktická škola dvouletá
78-62-C/02

I. ročník:
Mgr. Klára Viznerová
asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením: Petra Jiráková

II. ročník:
Mgr. Klára Viznerová
asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením: Jana Hourová, Dagmar Mikulová

Kapacita: 20 studentů
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Matematika, Informatika, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Estetická výchova, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Rodinná výchova, Výživa a příprava pokrmů, Praktické činnosti.

Praktická škola jednoletá
78-62-C/01

Mgr. Klára Viznerová
asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením: Jana Stříšková

Kapacita: 10 studentů
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů: Český jazyk a literatura, Matematika, Informatika, Základy společenských věd, Estetická výchova, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Rodinná výchova, Výživa a příprava pokrmů, Praktické činnosti.

Další vyučující: Mgr. Ilona Růžičková-Lhotová, Mgr. Pavel Vaško, Mgr. Zuzana Bulandrová

 

 

 

 

 

Napsat komentář