Praktická škola

Praktická škola dvouletá

78-62-C/02

Vyučující:
1. ročník:
Mgr. Klára Viznerová
asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením: Dagmar Mikulová

2. ročník:
Mgr. Ilona Růžičková Lhotová
asistentka pedagoga pro žáky se zdravotním postižením: Jana Stříšková

Další vyučující: Mgr. Pavel Vaško, Mgr. Zuzana Bulandrová


Kapacita:
20 studentů
Žák praktické školy si doplní a rozšíří všeobecné vzdělání dosažené v průběhu plnění povinné školní docházky a osvojí si znalosti a manuální dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých činností a získá tak perspektivní možnost uplatnění se v různých oblastech praktického života.
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů:
Český jazyk a literatura, Anglický jazyk, Matematika, Informatika, Základy společenských věd, Základy přírodních věd, Estetická výchova, Výchova ke zdraví, Tělesná výchova, Rodinná výchova, Výživa a příprava pokrmů, Praktické činnosti.

 

 

 

 

 

Napsat komentář