Školní rok 2020/2021

Personální zabezpečení

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Janoušková
Zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Stehlíková
Výchovná poradkyně: Mgr. Zuzana Bulandrová
Metodik prevence SPJ: Mgr. Pavel Vaško
Koordinátor EVVO: Mgr. Radka Hatáková
ICT koordinátor: Mgr. Vlasta Králová
Koordinátor ŠVP: Mgr. Jaroslava Lázničková
Správce školního serveru „iškola“ pro ZŠ: Mgr. Júlia Holíková
Správce školního serveru „iškola“ pro SŠ: Mgr. Klára Viznerová
Bezpečnostní technik: 
Zdravotník pro děti: Mgr. Světlana Vňuková
Administrativní pracovnice: Jana Horálková

Pedagogičtí pracovníci: 18
Asistenti pedagoga: 12
Provozní zaměstnanci:  7

Počet žáků: 112
Počet tříd a oddělení ŠD: 

Napsat komentář