Implementace IT do ŘV

Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013

Implementace IT do řečové výchovy 

Cíl projektu

  • Cílem projektu je zkvalitnění logopedické péče zařazením moderních informačních technologií (tablety), směřující k stimulaci poznávacích procesů a k řečovému rozvoji dětí předškolního věku. Používáním tabletů, především vhodných aplikací, rozvíjet  a ovlivňovat u dětí předškolního věku řečový vývoj a dosáhnout lepších komunikačních schopností. Tím i zkvalitnit jejich připravenost a úspěšnost pro vstup do školy a předcházet vzniku čtenářských obtíží.