Český jazyk

1. stupeň- Český jazyk
Šablona I/2- Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

  • 2. třída- Vyvození písmen, analyticko-syntetické činnosti, čtení s porozuměním.

Opakování učiva 1. roč. ZŠ praktické (Předváděcí sešit ActivInspire)

P, p- Vyvození písmene; hláska, slabika (Předváděcí sešit ActivInspire)

P, p- Slabika, slovo (Pracovní list)

D, d- Anylyticko-syntetické činnosti (Předváděcí sešit ActivInspire)

Čtení s porozuměním (Předváděcí sešit ActivInspire)

Velká písmena, přepis, skládání slov, první hláska ve slově (Pracovní list)

Další DUMy z této sady jsou dostupné na vyžádání na vlastakralova@email.cz .

1. stupeň- Český jazyk
Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

  • 3. třída

Shluky souhlásek –   skládání a čtení slov typu hříbek (Předváděcí sešit Activ Inspire)

Utajená slova – slova s dvěmi souhláskami uprostřed slova (Pracovní list)

Shluky souhlásek –   skládání a čtení slov typu hruška (Předváděcí sešit Activ Inspire)

Čtení slov s di-dí, dy-dý (Předváděcí sešit Activ Inspire)

Čtení slabik a slov se slabikami ni-ní, ny-ný (Pracovní list)

 Další DUMy z této sady jsou dostupné na vyžádání na vlastakralova@email.cz .

 

1. stupeň- Český jazyk
Šablona III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

  • 4. třída

Pořádek slov ve větě (Prezentace PPT)

Měkké slabiky (Prezentace PPT)

Rýmy (Prezentace PPT)

Tvrdé slabiky (Pracovní list)

Samohlásky (Prezentace PPT)

Další DUMy z této sady jsou dostupné na vyžádání na Marketa.Milackova@seznam.cz.